Rådgivare och samtalspartner


Företagsförvärv, företagsutveckling och finansiering

Lång och bred erfarenhet av ägarfrågor, styrelsearbete, företagsförvärv och företagsledning.


Diplomerad professionell coach, katalyserande coachning.


Jerker Sundström

0708-494404

jersundstrom@gmail.com

COPYRIGHT © ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA